هشدار: سایت تبلیغات کشاورزی و صنایع سبز باکس آگهی یک سایت تبلیغاتی است و هیچ کالا و خدماتی برای فروش ندارد. بررسی صحت ادعای آگهی دهنده ها با کاربران می باشد.

مجتمع کشاورزی ، دامداری و دامپروری خزاعی – آگهی کشاورزی|آگهی صنایع غذایی|تبلیغات کشاورزی|تبلیغات صنایع غذایی|بازاریابی کشاورزی|بازاریابی صنایع غذایی|فروشگاه کشاورزی

مجتمع کشاورزی ، دامداری و دامپروری خزاعی

یک خانواده کشاورز با قدمت چهار نسل فعالیت تولیدی خودش را در زمینه کشاورزی و دامداری با هدف تولید و سود دهی به مصرف کننده و تولید کننده در روستای احمدآباد خزاعی در منطقه جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه متمرکز کرده است.

عشق به کار، اهداف انسان دوستانه، احترام به علم، همکاری با اساتید و پژوهشگران، ارق ملی و میهنی، حفظ محیط زیست و تولید با کیفیت، رشد این مجموعه را در برداشته بطوریکه امروز با افتخار می توان اعلام کرد اگر کاری انجام شده بی اغراق در سطح بهترین ها در کشور و منطقه بوده است.

آدرس:http://kh-corp.com/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/